Directe toegang fysiotherapie (DFT) 

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Zo komt u direct bij de therapeut terecht, zodat u weer meteen kunt beginnen met werken aan uw herstel. Wel blijft de huisarts een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, in overleg met u, aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


Registerfysiotherapeut

Deze ook wel genoemde Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van uw fysiotherapeut. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.