Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:


Bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen: de (eventuele) verwijzing van de arts of specialist, uw identiteitsbewijs en een handdoek.
Uw afspraakkaartje elke vervolgbehandeling mee te nemen.
Uw verzekeringspolis na te lezen betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
Afmeldingen liefst geruime tijd van tevoren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Indien u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw (verwijzend) arts afgesproken.