Tarieven

Voor gecontracteerde fysiotherapeuten gelden de tarieven zoals die met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn afgesproken. Deze kunnen van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar verschillen. De behandelingen welke voor vergoeding in aanmerking komen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt dan van ons geen nota. Wanneer u niet (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie of dat de vergoeding van uw aanvullende verzekering voor het lopende jaar al verbruikt is, gelden de tarieven zoals hieronder vermeld.

Omschrijving
Code
Bedrag

Reguliere zitting

1000

€  37,50

Reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling

1001

€  48,00

Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag

1002


Reguliere zitting manuele therapie

1200

€  45,00

Fysiotherapeutisch onderzoek

1400


Fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag AH

1401


Fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag

1402


Lymfdrainage/

oedeemtherapie

1500

€  48,75

Lymfdrainage/

oedeemtherapie aan huis

1501

€  65,00

Screening

1850


Intake en onderzoek na screening

1860


Intake en onderzoek na screening met toeslag AH

1861


Screening en intake en onderzoek

1864

€  45,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

€  45,00

Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag AH

1871

€  48,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

1960

€  37,50